Kloakanlæg - Nyanlæg og reparationer

Jysk Kloak Entreprise udfører almindelig kloakarbejde, så som regnvand/kloak separering og indvendig kloakering. Endvidere laver vi almindelig gravearbejde til vandstik, udgravning til sokler, dræn og lignende.

Ring til os for uforpligtende tilbud eller udførelse af arbejde indenfor

 • TV-inspektion og spuling af kloakrør.
 • Udskiftning eller reparation (strømpeforing og punktrenovering) af kloakrør ude og inde.
 • Etablering af kloak til nye fundamenter/støbning af fundamenter.
 • Nedgravning af septitanke og etablering af nedsivningsanlæg.
 • Etablering af minirensningsanlæg.
 • Etablering af regnvandsfaskiner eller tilkobling til offentlige rør.
 • Etablering af omfangsdræn og isolering af kælder.
 • Alle former for reetablering efter gravearbejde og byggeri (se under anlæg og beplantning).

I forbindelse med forsikringsskader tager vi kontakt til kundens forsikringsselskab og udarbejder kloakrapporter og tilbud på udbedring af skaden.

Vi har TV inspektionsudstyr fra iPEK som er førende indenfor udvikling og produktion af inspektions TV systemer til kloaker og brøndboringer.  

Vi har selv alt udstyr og forskellige størrelser gravemaskiner til udførelse af arbejdet.

Vi har også en container lastbil med grab. Ring hvis du har brug for levering af:

 • Sand, jord, grus, granit, stabilgrus, knust beton eller knust asfalt.
 • Grenaffald/betonaffald.
 • Jordaffald.
 • Blandet affald.

Vi stiller også gerne en container til rådighed.